جغرافیای ارشد علوم و تحقيقات تهران
دانشجویان ارشد جغرافیای سال 1390 علوم و تحقیقات

 


جغرافیای انسانی ۴شنبه ۲۸ دی ساعت ۱۳
نقشه خوانی شنبه ۱ بهمن ساعت ۸
جغرافیای شهری ۲شنبه ۳ بهمن ساعت ۱۳
مبانی جغرافیا ۴شنبه ۵ بهمن ساعت ۱۰


 
تاريخ : چهارشنبه ششم مهر ۱۳۹۰

نقشه خوانی و کاربرد آن در جغرافيا

 1. فهرست مطالب
 2. تعریف نقشه
 3. تاریخچه پیدایش نقشه
 4. انواع نقشه ها
 5. سیستمهای تهیه نقشه
 6. جهات جغرافیایی
 7. انواع جهت های شمال در نقشه های جغرافیایی
 8. چگونه جهت شمال را پیدا کنیم؟
 9. چگونه یک نقشه را توجیه نماییم؟
 10. راهنمای نقشه و علایم قراردادی در نقشه ها
 11. تکنیک های علامت گذاری در نقشه
 12. مختصات جغرافیایی
 13. مقیاس در نقشه های جغرافیایی و انواع آن
 14. نقشه های توپوگرافی و اهمیت آنها در جغرافیا
 15. چگونه نقشه توپوگرافی را بخوانیم؟
 16. چگونگی تعیین فاصله بر روی نقشه
 17. نگهداری نقشه های توپوگرافی
 18. چگونگی تعیین مساحت بر روی نقشه
 19. چگونه مختصات دقیق یک نقطه را پیدا کنیم؟
 20. شیب و انواع آن
 21. اندازه گیری شیب دامنه
 22. چگونه یک نیم رخ توپوگرافی رسم کنیم؟
 23. فهرست منابع

 دريافت كتاب بصورت ‏‏PDF حجم KB 408ارسال توسط محسن اسلامی

ابزار رایگان وبلاگ